NATURPLEJE

Afgræsning med kreaturer er ideelt til naturarealer, der ikke skal dyrkes f.eks. i Natura 2000 områder. Antallet af plantearter vil vokse, fordi køerne træder frø og pollen godt ned i jordbunden, så det spirer lettere. Samtidigt holder afgræsningen græs og træer nede, så nye urter kan få lys til at spire frem.

 


Billedet er taget i fuglereservatet Margrethe Kog ved Højer (Lars Find, nov. 2011).

 

 

Dette foto viser et typisk eksempel på et naturplejeprojekt. Tagrør mm havde en klar dominans på arealet ved naturplejens start, men her ses det tydeligt, at der hvor kvæget har "gjort deres arbejde" ved at nedkæmpe rørskoven, kommer de grønne græsvider tilbage. Fugle som Viben m.fl. ”elsker” de store grønne vider hvor de i yngletiden kan se ræven og andre fjender på lang afstand.
.

   

Den moderne landmand i dagens Danmark ser normalt ikke en fordel i, at have nogle kvier gående og afgræsse et naturareal - det indebærer et stort tidsforbrug til udsætning, indfangning og tilsyn.

Med andre ord - man laver ikke naturpleje ved at få tildelt et naturområde på f.eks. 80 hektar, sætte 10 stk. kødkvæg af stor race ud og tilse dem 1 gang pr. måned. Dette vil som regel resultere i at:

dyrene ville ikke gøre en forskel på arealet (for få dyr pr. hektar)

stor kødkvægsrace kan ikke leve af beplantningen (forkert valg af race)

kvæget skal mindst tilses hver anden dag (ellers får man kvæg som er vildt og sky)

PLEJNATUREN

Vores kvægrace er nøje udvalgt og der har været biologer tilknyttet nogle af projekterne for at dokumenterer naturplejen. Det bliver stillet krav om f.eks. indhegning, som skal være 100% i orden hele plejesæsonen og det rigtige antal dyr pr hektar mm.

Vi forpligter os kontraktligt til at levere det rigtige antal dyr til et givent areal. Vi sørger for transport,  udsætning og indfangning ved plejesæsonens start og slut. I løbet af plejesæsonens 6 sommer-måneder tilser vi jævnligt dyrene og indhegning mv. I de 6 vintermåneder befinder kvæget sig på vores ejendomme i Sønderjylland.

I løbet af plejesæsonen tillægger vi ca. 200 kalve, som bliver født senest i juli måned og heraf  udbydes en del til salg i løbet af efteråret.