Gedernes evne til at omsætte en høj andel af vedplanter betyder, at de – bedre end andre husdyr – kan udnytte føderessourcerne på magre jorde.


Fordele ved geder

  • har en bevægelig overlæbe og et smalt hoved, så den kan selektere føden bid for bid.
  • de kan æde planter med torne. Tænder, kæbe og tyggemuskler er så stærke, at de kan bide grene med en diameter på op til 1 cm.
  • græsser helst i skulderhøjde og opad.
  • mest effektive kratrydder. Græsning med geder giver stort set ingen opvækst af vedplanter.
  • æder gerne lysesiv og hedelyng.
  • er mere selvstændige og selvhjulpne end får og gode til at forsvare sig. De er gode til at færdes i meget stejlt terræn.


Ulemper ved geder

  • kan resultere i en relativt artsfattig vegetation.
  • følsomme arter reduceres.
  • trives ikke på våd og blød bund, og de er dårlige til at gå ude i vinterhalvåret.
  • kan være svære at holde inde og kræver et solidt hegn bedst er elhegn.