Fordele ved kvæg:

  • æder et bredt udvalg af de planter, der gror på arealerne. 
  • kan afgræsse både fugetige og tørre arealer.
  • de er tunge, så de træder huller som skaber variation og huller med vand. Det skaber gode muligheder for et rigt insekt- og planteliv. Så mindre urter kan spire, ligesom frø trædes ned i jorden, hvor de spirer bedre. Insekterne for flere mikrohabitater.
  • kokasser danner særlige mikrohabitater der giver levesteder for en række insekter 


Ulemper ved kvæg:

  • kan ikke hindre tilgroning af træer og buske. Derfor vores suppleres indsats med f.eks. geder.