Mange lysåbne naturarealer er ved at forsvinde som følge af tilgroning. For at få genskabt de lysåbne naturtyper er der mange steder behov for rydning og pleje.


Dette tilbyder vi at gøre med kvæg og geder. Mange steder kan maskiner klare arbejdet, men de kan ikke komme til alle vegne. Det kan dyrene til gengæld.


Samgræsning med geder og galloway kvæg har vist sig at være yderst effektive i naturplejen og bliver brugt til at holde enge og overdrev åbne, så blomster og urter kan få lys og luft.


Hvor kvæg foretrækker græs, sværger geder til grove planter, kviste, blade og bark. Derfor supplerer gederne (topgræssere) og kvæg hinanden godt. 


Samtidig træder dyrene huller i vegetationen, hvilket fremmer biodiversiteten - altså variationen i den levende natur.